Ch. Noble Man Sweet Vulcan Ch. Camillo Vuz di Casa Colomba
Camarina du Domaine de Vauroux
Goya Sweet Vulcan Aramis du Hameau St Blaise
Yndi Sweet Vulcan
  Onirica Luna Sweet Vulcan Kojack Sweet Vulcan
Hadès du Hameau St Blaise
Goya Sweet Vulcan
No-How Young Star No-How Be Noisy Man
Connie des Ardents Fauves